4 Shelves Rack

Standard 4 Shelves Storage

Model 4SRS 500L X W X H (MM)
4SRS-501900 X 550 X 1650
4SRS-5021100 X 550 X 1650
Model 4SRS 600L X W X H (MM)
4SRS 601900 X 600 X 1650
4SRS 6021100 X 600 X 1650
Model 4SRS 700L X W X H (MM)
4SRS 701900 X 700 X 1650
4SRS 7021100 X 700 X 1650
Model 4SRS 800L X W X H (MM)
4SRS 801900 X 800 X 1650
4SRS 8021100 X 800 X 1650
Available in customiseddimensions

Standard 4 Shelves Storage Mobile

Model 4SRSM 500L X W X H (MM)
4SRSM 501900 X 550 X 1650
4SRSM 5021100 X 550 X 1650
Model 4SRS 600L X W X H (MM)
4SRSM 601900 X 600 X 1650
4SRSM 6021100 X 600 X 1650
Model 4SRSM 700L X W X H (MM)
4SRSM 701900 X 700 X 1650
4SRSM 7021100 X 700 X 1650
Model 4SRSM 800L X W X H (MM)
4SRSM 801900 X 800 X 1650
4SRSM 8021100 X 800 X 1650
Available in customiseddimensions

Perforated 4 Shelves Storage

Model 4SRP 500L X W X H (MM)
4SRP 501900 X 550 X 1650
4SRP 5021100 X 550 X 1650
Model 4SRP 600L X W X H (MM)
4SRP 601900 X 600 X 1650
4SRP 6021100 X 600 X 1650
Model 4SRP-700L X W X H (MM)
4SRP-701900 X 700 X 1650
4SRP-7021100 X 700 X 1650
Model 4SRP 800L X W X H (MM)
4SRP 801900 X 800 X 1650
4SRP 8021100 X 800 X 1650
Available in customiseddimensions

Perforated 4 Shelves Storage Mobile

Model 4SRPM 500L X W X H (MM)
4SRPM 501900 X 550 X 1650
4SRPM 5021100 X 550 X 1650
Model 4SRPM 600L X W X H (MM)
4SRPM 601900 X 600 X 1650
4SRPM 6021100 X 600 X 1650
Model 4SRSM 700L X W X H (MM)
4SRSM 701900 X 700 X 1650
4SRSM 7021100 X 700 X 1650
Model 4SRPM 800L X W X H (MM)
4SRPM 801900 X 800 X 1650
4SRPM 8021100 X 800 X 1650
Available in customiseddimensions

5 Shelves Rack

Standard 5 Shelves Storage

Model 5SRS 500L X W X H (MM)
5SRS 501900 X 550 X 1650
5SRS 5021100 X 550 X 1650
Model 5SRS 600L X W X H (MM)
4SRS-501900 X 600 X 1650
4SRS-5021100 X 600 X 1650
Model 5SRS 700L X W X H (MM)
5SRS 701900 X 700 X 1650
5SRS 7021100 X 700 X 1650
Model 5SRS 800L X W X H (MM)
5SRS 801900 X 800 X 1650
5SRS 8021100 X 800 X 1650
Available in customiseddimensions

Standard 5 Shelves Storage Mobile

Model 5SRSM 500L X W X H (MM)
5SRSM 501900 X 550 X 1650
5SRSM 5021100 X 550 X 1650
Model 5SRSM 600L X W X H (MM)
5SRSM 600900 X 600 X 1650
5SRSM 6021100 X 600 X 1650
Model 5SRSM 700L X W X H (MM)
5SRSM 701900 X 700 X 1650
5SRSM 7021100 X 700 X 1650
Model 5SRSM 800L X W X H (MM)
5SRSM 801900 X 800 X 1650
5SRSM 8021100 X 800 X 1650
Available in customiseddimensions

Perforated 5 Shelves Storage

Model 5SRP 500L X W X H (MM)
5SRP 501900 X 550 X 1650
5SRP 5021100 X 550 X 1650
Model 5SRP 600L X W X H (MM)
5SRP 601900 X 600 X 1650
5SRP 6021100 X 600 X 1650
Model 5SRP 700L X W X H (MM)
5SRP 701900 X 700 X 1650
5SRP 7021100 X 700 X 1650
Model 5SRP 800L X W X H (MM)
5SRP 801900 X 800 X 1650
5SRP 8021100 X 800 X 1650
Available in customiseddimensions

Perforated 5 Shelves Storage Mobile

Model 5SRP 500L X W X H (MM)
5SRP 501900 X 550 X 1650
5SRP 5021100 X 550 X 1650
Model 5SRP 600L X W X H (MM)
5SRP 601900 X 600 X 1650
5SRP 6021100 X 600 X 1650
Model 5SRP 700L X W X H (MM)
5SRP 701900 X 700 X 1650
5SRP 7021100 X 700 X 1650
Model 5SRP 800L X W X H (MM)
5SRP 801900 X 800 X 1650
5SRP 8021100 X 800 X 1650
Available in customiseddimensions